dijous, 21 de març de 2013

MANIFEST DEL LLEURE EDUCATIU I SOCIOCULTURAL


Els treballadors/es de Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya volem donar a conèixer la situació laboral en que ens trobem a causa de les decisions preses per les patronals del sector i les retallades realitzades per l’Administració pública.
Des de finals de 2010 està en procés de negociació el tercer conveni sectorial de Catalunya, negociacions que les organitzacions patronals - ACELLEC, la CONFEDERACIÓ i ACCAC - van començar incomplint els acords salarials del segon conveni, obligant als sindicats a portar el cas al Tribunal Laboral de Catalunya per tal que els forcés a actualitzar les taules salarials segons el que s’havia pactat al segon conveni. Després d'això les patronals únicament han estat capaces de plantejar un conveni col·lectiu que mantingui el nivell de costos actual en el seu conjunt (l’actual taula salarial és de fa gairebé tres anys). El seu compromís és:
- Mantenir l’ocupació en uns moments de crisi com els actuals (el 90% de les empreses del sector han reduït les seves plantilles)
- Una nova classificació professional (la reforma laboral obliga a fer-la)
- Pactar mesures que els hi permetin despenjar-se del conveni i fer reestructuracions.
En definitiva les organitzacions patronals demanen que es mantingui el nivell salarial del segon conveni (Sous 2010) i que perdem les revaloritzacions dels IPC de 2011, 2012 i 2013 a canvi de.... res?

D’altre banda les retallades econòmiques i socials i les polítiques de falsa austeritat sense criteri de les Administracions Públiques, carreguen frontalment contra els nostres drets laborals i contra la qualitat educativa de la nostra feina: les licitacions dels concursos públics que afavoreixen al concursant més “barato” i no al que presenti un millor projecte pedagògic, les retallades d’hores als programes de suport a les escoles, les reduccions pressupostàries dels ajuntaments en polítiques socioculturals, les beques menjador que no arriben...
Amb independència d'aquests atacs directes, l’administració ja fa temps que torpedeja el desenvolupament del nostre sector, negant-se any rera any (independentment de qui governi) a desenvolupar un marc legislatiu que ens empari i ens permeti no haver de dependre de qüestions purament economicistes, cosa que permetria els professionals que hi treballem desenvolupar la nostra tasca garantint la qualitat educativa.

Per tot allò abans esmentat, els sotasignants d’aquest manifest volem sol·licitar:

A les Patronals presents a la mesa negociadora:

.-Reprendre les negociacions tenint com a premissa la bona voluntat negociadora i la no imposició de propostes maximalistes.
.-Entendre que no es pot pretendre el creixement d'un sector a costa de manllevar drets laborals i socials dels treballadors i treballadores.
.-Construir un marc laboral que fomenti la creació d'ocupació de qualitat i estable.

A les Administracions Públiques:

El reconeixement del Lleure Educatiu i Sociocultural com a eina clau en l’educació integral d'aquest país, i per tant el desenvolupament legislatiu necessari per,
.-Reconèixer com a agents educatius als treballadors/es del Lleure Educatiu i Sociocultural i al sector com a espai educatiu
.-Donar prioritat en els concursos públics a la part pedagògica del projecte davant la part econòmica
.-Desenvolupament de normes per garantir un mínim de qualitat educativa (ratis, formació,....)
.-La supressió immediata del 21% d’IVA per menjadors escolars i altres activitats educatives complementàries que aprofundeix en les desigualtats socials, i que reconegui les activitats de Lleure Educatiu com a activitats educatives, i per tant exemptes d'IVA.
.-El desenvolupament d'un marc legal propi que afavoreixi el manteniment del Lleure Educatiu i Sociocultural com a un element cabdal de l'educació no formal, garantint el seu accés a totes les famílies amb independència de la seva renda.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada